انجام پایان نامه ارشدمدیریت

تحقیق پژوهش از ارزش مخصوص ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که تمام پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی جامعه شناسی بر پایه تحقیق پژوهش استوار است. اصلی ترین و مهمترین روش ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق، تولید و ساخت مقاله پژوهشی است و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مطلب یک رکن مهم برای چاپ مقالات علمی است ، در اینجا سعی شده است که به ارزیابی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود. به طور کلی هر متن پژ وهشی حاوی اجزای اصلی زیر است:
عنوان
نام نویسنده یا نویسندگان
اطلاعات ارتباط
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
آموزش تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
فهرست منابع

عنوان مقاله
1) اولین بخش یک متن عنوان است که بایستی اشتراکاتی با مورد مهم تحقیق داشته باشد و به شکلی جذاب عبارت ‌بندی شده باشد. نکات زیر در گزینش عنوان مطلب قابل توجه هستند :
2) عنوان مقاله حتی الامکان بایستی دقیق رسا بوده و از به کار بردن اصطلاحات ناآ شنا یا اختصاری خودداری شود.
3) عنوان مقاله حتی الامکان باید عبارت خاصی باشد که نکات اصلی و عمده موضوع را در بر داشته باشد.
4) به طور معمول (نه همیشه) در نام‌گذاری اکثر تحقیق ها این نکات در نظر گرفته می شود: چه چیزی را میخواهیم نقد کنیم، در چه جامعه ای، در کجا در چه زمانی. جهت مثال عنوان یک مطلب میتواند این باشد: تحلیل رابطه سطح سواد مادران تغذیه کودکان در شهر تهران سال 1386
5) عنوان می بایست «فاقد پیش داوری» باشد. به عنوان مثال، گزینش این عنوان برای یک متن ، مناسب به نظر نمی رسد: نقد علل بی علاقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنی!
6) اگر کلماتی در توصیف ویژگی بررسی شما نقش کلیدی دارند حتمـا در عنوان خود آن را بگنجانید. مثل مطالعه آینده نگر بررسی دوسویه کور یا تحقیق تصادفی شده
7) هیچ گاه نبایستی در عنوان مطلب نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود.

نویسندگان آدرس ها
اسامی نویسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند می بایست بطور کامل ذکر شود. همچنین نویسنده مهم که مسئول رابطه با خوانندگان است بایستی معین شده آدرس کامل شماره تلفن وی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

چکیده تحقیق
چکیده بعد از عنوان بیشتر ازبقیه بخشهای یک متن خوانده می شود در چکیده پارت های مختلف متن حاوی مقدمه، اهداف، روشها نتایج تحقیقق بصورت خلاصه ذکر می شود. متن بسیاری از متن ها به طور کامل در دسترس ما نیست برخی فرصت جهت خواندن تمام متن نداریم به همین دلیل چکیده مطلب ارزش بسیاری دارد. در اکثر مجلات تعداد کلمات چکیده 150 تا 250 کلمه محدود است.


واژگان کلیدی
چند کلمه کلیدی که از ارزش خیلی ی در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذکر می شود. ضمن این که با ذکر عبارت های کلیدی در سایتهای علمی می توان به دنبال مقاله هم گشت. به طور معمول تعداد این کلمه ها حدود 6-5 کلمه در نظر گرفته می شود.

مقدمه
مقدمه یک متن پژوهشی ضمن بیان مسئله تشریح مورد به آن مسئله جواب میدهد که ارزش بررسی حاضر جهت انجام آن چه بوده است. در واقع با مطالعه مقدمه مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک می نماید . متن مقدمه باید روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثردر 2 صفحه تایپ شود.

مبانی نظری تحقیق
ادبیات تحقیق یا مبانی نظری، به تشریح مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه مساله تحقیق می پردازد. نویسنده مطلب بایستی بر ادبیات تحقیق مسلط بوده و مبانی نظری مساله تحقیق خود را به طور مختصر ولی فرد دی بیان نماید. مبانی نظری تحقیق باید با استناد و ارجاع علمی آورده شود. یک مقاله خوب می بایست بخش مبانی نظری قابل قبولی داشته باشد.

روش تحقیق
در این سری از متن چگونگی روش انجام پژوهش شرح داده می شود. همین طور نمونه های مورد ارزیابی ، چگونگی نمونه گیری، جامعه هدف، مراحل اجرائی پژوهش روش تجزیه تحلیل داده ها ذکر می شود. در این سری در مورد تغییر بیشتر بحث شده روش اندازه گیری میزان دقت و چگونگی کنترل آنها بیان می شود.

یافته های تحقیق
در این بخش نتایج بدست آمده از پژوهش ذکر می شود. نتایجی کلیدی تحقیق باید با کلمات روان دقیق بدون بزرگ نمایی ذکر شود. از روشهای مختلف ی برای ارائه نتایج مصرف می شود. مصرف از اعداد، جداول و نمودارها یاری ارزنده ای به ارائه مطلب بطور آسان تر می نماید اما ضروری است داده های جداول نمودارها به طور کامل تشریح شده و مورد تجزیه نقد قرار گیرند. در موارد ی که ازراهنمای ها آزمون های آماری جهت نقد نتایج و تحلیل داده ها مصرف شده باشد، می بایست نوع آن نیز ذکر شود.

بحث و نتیجه گیری
در این بخش به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازیم. همین طور می توان به مقایسه نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر با نتایجبقیه مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه گیری نمود. در صورت لزوم می توان توصیه هایی برای انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آینده ارائه داد .

فهرست منابع
در انتها لازم است کلیه منابعی که در تحقیق مورد مصرف قرار گرفته‌ اند، به نحوه ای مطلوب ذکر شوند. روش نگارش منابع در نشریات مختلف مفرق است و بهتر است از راهنمای ی این نشریات و شرایط نگارش مقالات یاری بگیریم.

چند نکته مهم در ارسال مقالات به نشریات علمی
به یاد داشته باشید که قبل از ارسال چکیده مطلب خود به یک مجله، ابتدا فرم روش نگارش مقاله را از آن مجله دریافت کرده و چکیده خود را در قالب آن فرم تهیه و تولید تایپ نمایید (به عنوان مثال تعداد کلمات، فونت، تعداد خطوط، فاصله خطوط از کناره های صفحه و…)

دلایل عدم پذیرش چکیده یک مطلب در نشریات علمی
1) ابهام در موضوع متن و وجود تعداد خیلی مقالات مشابه قبلی
2) عدم تبیین زمینه مهم تحقیق
3) نمونه گیری نامناسب
4) عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه
5) عدم ذکر صحیح ارقام آماری
6) فقدان بحث پرداختن به نتایج
7) چکیده های بسیار زیاد کوتاه خیلی زیاد
8) بی دقتی در تولید و ساخت متن (غلط تایپی، غلط ات متن)
9) عدم رابطه مساله مطلب با رویکرد نشریه